PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Dragi maturanti, upisi su u tijeku za najbolje pripreme u gradu Rijeci.

Škola Lumen vam nudi pripreme u malim grupama za sve obavezne i izborne predmete s najboljim predavačima i kompletnim materijalom potrebnim za rad.

S pripremama započinjemo već u listopadu tako da i najteže predmete usavršite u sljedećih šest mjeseci.

Pripreme su podjednako potrebne gimnazijalcima i negimnazijalcima. Gimnazijalcima najviše zbog izbornih predmeta i matematike na višoj razini, a negimnazijalcima zbog razlike u školskom programu jer je državna matura ipak sastavljena po gimnazijskom programu.

Cijena: U školi Lumen sat poduke traje 60 minuta i cijena sata iznosi 50, 00 kn

Potreban broj sati za savršenu pripremu :

Mat A (viša razina) ………………….. 60 sati

Mat B (niža razina) ………………….. 60 sati

Hrv A.B ( viša i niža razina) ……….. 50 sati

Eng A.B ( viša i niža razina) ……….. 40 sati

Kemija …………………………………. 55 sati

Fizika …………………………………… 50 sati

Biologija ……………………………… 40 sati

Možete odabrati broj predmeta koji želite, ukoliko upišete tri predmeta ili više imate pravo na popust.Nudimo obročno plaćanje.Za sve informacije obratite nam se s povjerenjem.