Kemija

Dobrodošli na test iz: Kemija

1. Koji od ponuđenih piktograma opasnosti označava nagrizajuću tvar?

2. Pozorno promotrite prikazanu strukturnu formulu molekule organskoga spoja.


Koji je naziv prikazanog organskog spoja prema nomenklaturi IUPAC?

3. Koliko asimetrično supstituiranih ugljikovih atoma ima molekula prikazanoga organskog spoja?

4. Koja će od navedenih promjena smanjiti topljivost kisika u vodi?

5. Koja od navedenih otopina kiselina jednake množinske koncentracije ima najveću pH-vrijednost?

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)