LUMEN TEST

Matematika A

Dobrodošli na test iz: Matematika A

Zadan je trout duljina stranica 3.7 cm, 8.2 cm i 9 cm. Opseg njemu sličnoga trokuta iznosi 54.34 cm. Kolika je duljina najveće stranice sličnoga trokuta?

Ako su pravci a i b paralelni, odredite mjeru kuta β prikazanoga na skici.

Odredite domenu funkcije

\begin{align*}
f\left( x\right) =\dfrac{4}{2^{x}-8}
\end{align*}

Ako je f(x)=logx i g(x)=15x, koliko je (f ○ g)(2.28)?

Na slici su prikazani grafovi funkcija f i g. Koji je od navedenih umnožaka negativan?

Koliko je

\begin{align*} \dfrac{10^{203}-10^{202}}{10^{203}+10^{202}} \end{align*}

Džepno računalo daje pogrešan rezultat množenja 123456780 • 123456780 - 123456785 • 123456775. Koji je točan rezultat?

Riješite jednadžbu (4x+1)2 = (8x+3)(2x-1)-10

Odredite rješenja jednadžbe x4 + 35x2 - 36 = 0 koja nisu realni brojevi.


JAVITE NAM SE

info@lumenpoduke.com

098 257 119

Ul. Fiorella La Guardia 12, 51000, Rijeka

© 2023 Lumen poduke. Sva prava pridržana.